EnglishHrvatski
mob. +385 91 204 7254, ured +385 1 779 1090

PRONAĐI SVOJ DOM
Županija:
Grad:
Kvart:
Od do  m2
Od do eura


Akcijska ponuda
TOP PONUDA
Summers d.o.o.
promet i prodaja nekretnina
  • Adresa sjedišta: Augusta Šenoe 5, 10361 Sesvete-Kraljevec, Zagreb,
  • Ured: Turinina 4,Sopot, 10020 Novi Zagreb, Zagreb
  • Direktor:Tihomir Lekić
  • Telefon:
    Fiksni/Fax: 01 779 10 90
    Mobitel: 091 2047 254
  • E-mail: info@summers.hr
  • Web: www.summers.hr

O nama

DOBRODOŠLI NA STRANICE SUMMERS NEKRETNINA!

Summers d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i koje je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK. U Summers d.o.o. su zaposleni agenti posredovanja u prometu nekretnina koji su upisani u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri HGK. Summers d.o.o. je potpisnik Pravila poslovanje posrednika u prometu nekretnina pri HGK.


POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA
Kada Prodavatelj da nalog Summers d.o.o. da posreduje u prodaji njegove nekretnine Summers d.o.o. će sa prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Summers d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na:
- očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
- upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu
- pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
- nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
- okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište
8. ishoditi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina te tabularne izjave

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Summers d. o. o. će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2 % + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene. Summers d.o.o. zadržava pravo da i od kupca naplatiti posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s kupcem zaključiti ugovor o posredovanju.

Summers d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

POSREDOVANJE ZA KUPCA
Kada Kupac da nalog Summers d.o.o. da posreduje prilikom kupnje nekretnine, a agent Summers d.o.o. ga dovede u vezu s prodavateljem iste nekretnine, s kupcem se potpisuje ugovor o posredovanju.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Summers d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za kupca (nalogodavca):
1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
2. ishoditi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina,
3. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
4. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, agent Summers d.o.o. prisustvuje solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke.
5. nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostavlja rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom.
6. prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
7. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina 
8. na temelju punomoći:
-u Elektri, Plinari, Stambenom komunalnom gospodarstvu, HEP toplinarstvu, Vodoopskrbi, Zagrebačkom holdingu te drugim ustanovama, predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca,
- u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda predati prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na ime kupca.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina društvo Summers d.o.o. naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 2 % + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a 3% + PDV za nekretnine izvan područja Zagrebačke županije.  Summers d.o.o. zadržava pravo da i od prodavatelja naplatiti posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s prodavateljem zaključiti ugovor o posredovanju. Summers d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. 

POSREDOVANJE ZA NAJMODAVCA/ZAKUPODAVCA I NAJMOPRIMCA/ZAKUPOPRIMCA
Kada najmodavac ili zakupodavac Summers d.o.o. da nalog da posreduje kod najma ili zakupa njegove nekretnine, odnosno kada najmoprimac ili zakupoprimac da nalog Summers d.o.o. da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam ili zakup Summers d.o.o. će sa njime sklopiti ugovor o posredovanju. Obveze Summers d.o.o. je da provjeri vlasništvo nekretnine koje je predmet najma ili zakupa, da izvrši prezentaciju predmetne nekretnine, da vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam ili zakup predmetne nekretnine, da ishodi izradu ugovora o najmu ili zakupu, da za najmodavca ili zakupodavca Poreznoj upravi podnose poreznu prijavu te da prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA NAKNADA OD NAJMODAVCA/ZAKUPODAVCA i NAJMOPRIMCA/ZAKUPOPRIMCA
Minimalna naknada:
75% jedne mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV.

Naknada za najam ili zakup trajanja od 1-5 godina: 100%  jedne mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV
Naknada za najam ili zakup trajanja od 5 godina i više: 150% jedne mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV

Summers d.o.o. zadržava pravo da i od najmodavca/zakupodavca i najmoprimca/zakupoprimca naplatiti posredničku naknadu(proviziju), o čemu će s najmodavcem/zakupodavcem i najmoprimcem/zakupoprimcem zaključiti ugovor o posredovanju. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.